Inool Privacy Policy

Hej!

Detta är vår “landningssida” för att informera våra kunder och samarbetspartners om hur vi behandlar personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation (GDPR)). Via nedan rubriker beskriver vi på vilket sätt vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Vår Integritetspolicy för dig som kund

Vår behandling av dina personuppgifter

Syftet med denna integritetspolicy är att ge dig information om hur vi  behandlar dina personuppgifter i samband med att du registreras som kontaktperson för en av våra kunder eller potentiella kunder. Vi respekterar alltid din integritet och hanterar dina personuppgifter med störts varsamhet.  All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)).

Nedan kan du ta del av hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.


Vilka personuppgifter kommer att behandlas?
Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter som berör dig:

Generellt
I huvudsak samlar vi in Personuppgifter direkt från dig. I vissa fall kan vi också samla in kontaktinformation från allmänt tillgängliga källor eller register.

Inool Industripool AB

 • Kontaktinformation (t.ex. namn, befattning, företagsadress, e-mail och telefonnummer);
 • Uppgifter relaterade till dig som företagskund (t.ex avtalsnummer, kundnummer, köphistorik och till det relaterad dokumentation)

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Tillhandahållandet av dina Personuppgifter är viktig för att kunna skicka nyhetsbrev, för att kunna tillhandahålla offerter och erbjudanden. Om du inte tillhandahåller dina Personuppgifter till oss kommer vi inte att kunna tillhandahålla nyhetsbrev, offerter eller erbjudanden av olika slag till dig.

Inool Industripool AB

 • För att ingå, upprätta och uppfylla och administrera avtal och andra överenskommelser med vår kund vilken du företräder
 • För att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning inom området bokföring
 • För att tillhandahålla dig nyhetsbrev och information via e-mail
 • För att kunna tillhandahålla offerter

Vad har vi för laglig rättighet att behandla dina personuppgifter? (Laglig grund)
Behandlingen av dina Personuppgifter för ändamål grundar sig på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser i enlighet med de avtal eller andra överenskommelsen vi har träffat.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att vi ska kunna agera i enlighet med tillämplig lagstiftning så som Bokföringslagen (SFS 1999:1078). Vidare behandlar vi dina personuppgifter som ett berättigade av vårt intresse (kallad Intresseavvägning). Vad vi menar är att vi har berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster eller produkter via nyhetsbrev samt genom att tillhandahålla offerter och andra erbjudanden som är relaterade till våra tjänster eller produkter.

Samtliga personuppgifter är av s.k. enkel natur och innebär inget större intrång i den personliga integriteten.
Vi har baserat på detta gjort en intresseavvägning som har resulterat i att vi anser att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål.

Du har givetvis alltid rätt att invända mot denna bedömning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst etc. Endast personer anställda inom WiMix och som behöver behandla dina Personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till. Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, så som av WiMix anlitade underleverantörer som medverkar i hantering av ekonomisk redovisning, speditörer, distributörer, leverantörer av komponenter och liknande. I de fall som nämns ovan har vi ett gällande lämpligt personuppgiftsbiträdesavtal eller ett motsvarande skydd.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina Personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning. Det innebär att dina Personuppgifter kommer att sparas så länge som vi har avtal eller förpliktelser relaterade till dig eller den organisation du företräder, samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning.


Vilka är dina rättigheter?
WiMix-bolagen är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina Personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina Personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du har rätt att veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter rättas, och i vissa fall, kan du begära att vi raderar dina Personuppgifter. Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina Personuppgifter eller vill göra gällande dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via följande mail: info@inool.se
Om du vill anmäla en personuppgiftsincident är du välkommen att kontakta oss via följande mail: gdpr@inool.se

 

Vår Integritetspolicy för dig som samarbetspartner eller annan intressent


Vår behandling av dina personuppgifter
Syftet med denna integritetspolicy är att ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du registreras som kontaktperson för en av våra samarbetspartners eller andra intressenter. Vi respekterar alltid din integritet och hanterar dina personuppgifter med största varsamhet. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)).  Nedan kan du ta del av hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?
Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter som berör dig: I huvudsak samlar vi in Personuppgifter direkt från dig. I vissa fall kan vi också samla in kontaktinformation från allmänt tillgängliga källor eller register.

 • Kontaktinformation (t.ex. namn, befattning, företagsadress, e-mail och telefonnummer);
 • Uppgifter relaterade till dig som företagskund (t.ex avtalsnummer, kundnummer, försäljnings,- och köphistorik och till det relaterad dokumentation)

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina Personuppgifter för att..

 • För att ingå, upprätta och uppfylla och administrera avtal och andra överenskommelser med dig som samarbetspartner eller annan intressent
 • För att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning inom området bokföring
 • För att tillhandahålla dig nyhetsbrev och information via e-mail
 • För att kunna tillhandahålla offerter och/eller förfrågningar


Vad har vi för laglig rättighet att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina Personuppgifter för ändamål grundar sig på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser i enlighet med de avtal eller andra överenskommelsen vi har träffat. Vi behandlar också dina personuppgifter för att vi ska kunna agera i enlighet med tillämplig lagstiftning så som Bokföringslagen (SFS 1999:1078). Vidare behandlar vi dina personuppgifter som ett berättigade av vårt intresse (kallad Intresseavvägning).  Samtliga personuppgifter är av s.k. enkel natur och innebär inget större intrång i den personliga integriteten. Vi har baserat på detta gjort en intresseavvägning som har resulterat i att vi anser att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål. Du har givetvis alltid rätt att invända mot denna bedömning.


Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst etc. Endast personer anställda inom WiMix och som behöver behandla dina Personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till. Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med kunder där det företag du representerar är en del av leveransen. Det kan också komma dela personuppgifter med underleverantörer som medverkar i hantering av ekonomisk redovisning, speditörer och distributörer.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning. Det innebär att dina Personuppgifter kommer att sparas så länge som vi har avtal eller förpliktelser relaterade till dig eller den organisation du företräder, samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning.


Vilka är dina rättigheter?

WiMix-bolagen är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina Personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina Personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har rätt att veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter rättas, och i vissa fall, kan du begära att vi raderar dina Personuppgifter. Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina Personuppgifter eller vill göra gällande dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via följande mail: info@inool.se

Om du vill anmäla en personuppgiftsincident är du välkommen att kontakta oss via följande mail: gdpr@inool.se